4.5 5 1

Dây mạng Ensoho CẠT UTP (305)

Tóm tắt sản phẩm Dây mạng Ensoho CẠT UTP (305)

  • Bán lẻ 3.000đ một mét
  • Đầu cáp giá 5.000đ một đầu
  • Dây màu trắng

Xuất xứ: Chưa xác định
Zalo: 0164.9501.403
4.5 trên 1 lượt đánh giá

3,200đ

Bình luận của các bạn sẽ được kiểm duyệt bởi quảng trị viên và bạn có thể bình luận sau 3 phút mỗi bình luận. Tài khoản hay người dùng nào cố ý dùng từ ngữ thô tục sẽ bị cảnh cáo hoặc chặn vào trang ShopBenTre.Com Vĩnh diễn.
Đăng nhập