Chọn Cấu Hình Máy Tinh


STTTên Thiết BịLinh KiệnGiá TiềnSố LượngThành Tiền
1Mainboard ChọnXóa 0
2CPU ChọnXóa 0
3RAM ChọnXóa 0
4HDD ChọnXóa 0
5M2/SSD ChọnXóa 0
6VGA ChọnXóa 0
7Nguồn ChọnXóa 0
8Case ChọnXóa 0
9LCD ChọnXóa 0
10Keyboard ChọnXóa 0
11Mouse ChọnXóa 0
12Headphone ChọnXóa 0
13Tản Nhiệt ChọnXóa 0
14Phụ Kiện ChọnXóa 0
Tổng TiềnCập nhật